Salmonelloza to choroba zakaźna wywoływana przez pałeczki gram-ujemne bakterii o nazwie Salmonella. Do zakażenia może dojść na skutek nieodpowiednio przygotowywanych pokarmów – zarówno w domu, w restauracji, jak i zakładach zbiorowego żywienia. Stąd też nigdy nie można w pełni wykluczyć zakażenia, nawet pomimo stosowania środków ostrożności podczas przygotowywania posiłków w …